نتایج: ١٢ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > تصاویر
راهنمای قالب سازی دو طرفه با سیلیکون RTV - مجمسه - ۱۳۹۵/۱/۷
Room Temperature Vulcanizing Silicone Rubber لاستیک سیلیکونی پخت در دمای اتاق که به سیلیکون هوا پخت معروف می باشد. بهترین کاربرد برای سیلیکون RTV-2 را بی شک می توان به صنعت قالب سازی نسبت داد ولی امروزه با گستردگی تنوع در سیلیکون های RTV کاربرد هایی در تولید محصول نهایی نیز دارند.
آموزش ساخت قالب یک رو با سیلیکون RTV - قرنیز چوبی - ۱۳۹۵/۱/۷
Room Temperature Vulcanizing Silicone Rubber لاستیک سیلیکونی پخت در دمای اتاق که به سیلیکون هوا پخت معروف می باشد.بهترین کاربرد برای سیلیکون RTV-2 را بی شک می توان به صنعت قالب سازی نسبت داد ولی امروزه با گستردگی تنوع در سیلیکون های RTV کاربرد هایی در تولید محصول نهایی نیز دارند.
نمایش:
١٠
...
٢
به صفحه